Η συμβολή του Μπαλασίου Ιερέως στην Αναγέννηση της βυζαντινής μουσικής (1650-1720) με ειδική αναφορά στις Μεγάλες Δοξολογίες Του.

Μιχαλακόπουλος, Κωνσταντίνος (2006-03-22)

Διπλωματική εξέταση