Σταύρος Κουγιουμτζής: "Ύμνοι αγγέλνω σε ρυθμούς ανθρώπων". Συγκριτική ανάλυση με βυζαντινούς ύμνους και τροπάρια της Μεγάλης Εβδομάδας.

Τάσιου, Οδυσσέας (2012-06-29)

Διπλωματική εργασία