Προγραμματική μουσική: προγραμματική μουσική τον 19ο αιώνα, μαντριγκαλισμοί στη μουσική του 16ου αιώνα, μουσική ρητορική της εποχής μπαρόκ: ομοιότητες και διαφορές.

Τσοραπτσίδου, Θεοδώρα (1993-12-21)

Διπλωματική εξέταση