Μουσική στον 20ό αιώνα με έμφαση τα έργα που γράφτηκαν για περισσότερα από ένα πιάνο.

Βενιώτα, Κυριακή (2004-06-23)

Διπλωματική εξέταση