Σκριάμπιν: η ζωή και το έργο του, ιδιαίτερα τα έργα του για πιάνο (είδος συνθέσεων, κατάλογος, χρονολογίες, εκδόσεις).

Τσοκάνου, Ζωή (2008-08-26)

Διπλωματική εξέταση