Μουσική, συναίσθημα και κινηματογράφος: σύγχρονες ερευνητικές προσεγγίσεις της μουσικής ψυχολογίας.

Λιτού, Μαρίνα (2005-02-24)

Διπλωματική εξέταση