Το Ιαπωνικό θέατρο καμπούκι.

Αθηναίου, Ελένη (2008-09-24)

Διπλωματική εργασία

Files in this item
ThumbnailTrack No 01.mp3

ThumbnailTrack No 02.mp3

ThumbnailTrack No 03.mp3

ThumbnailTrack No 04.mp3

ThumbnailTrack No 05.mp3

ThumbnailTrack No 06.mp3

ThumbnailTrack No 07.mp3

ThumbnailTrack No 08.mp3

ThumbnailTrack No 09.mp3

ThumbnailTrack No 10.mp3

ThumbnailTrack No 11.mp3

ThumbnailTrack No 12 - Ozatsuma.mp3

ThumbnailTrack No 13 - Lion Dance from Echigo Country.mp3

ThumbnailTrack No 14 - Noble Pine.mp3

Thumbnail01 ΣΑΜΙΣΕΝ.mp4

Thumbnail02 ΤΣΟΥΖΟΥΜΙ ΜΕ ΚΑΚΕΓΟΕ.mp4

Thumbnail03 Kabuki - Japanese play - Ichijo Okura , Kanzaburo.mp4

Thumbnail03 ΤΑΙΚΟ.mp4

Thumbnail04 ΟΝΤΑΙΚΟ ΣΕ ΜΟΤΙΒΟ ΝΤΟΡΟΝΤΟΡΟ ΜΑΖΙ ΜΕ ΝΟΟΚΑΝ (ΦΑΝΤΑΣΜΑΤΑ).mp4

Thumbnail05 ΧΙΟΥΣΙΓΚΙ ΜΕ ΚΑΚΕΓΟΕ.mp4

Thumbnail09 League KABUKI.mp4

Thumbnail07 Kabuki - Japanese play-Moritsuna Jinya, Kanzaburo.mp4

Thumbnail08 Kabuki, the Role of the Onnagata and the Ukiyo-e World.mp4

Thumbnail10 Kabuki - Japanese play - Musume Dojoji by Bando Tamasaburo.mp4

Thumbnail11 Kabuki - Japanese play - Sagi Musume by BandoTamasaburo.mp4

Thumbnail12 Kabuki - Japanese play - Wisteria Maiden.mp4

Thumbnail13 Kabuki - Japanese play - Sagi musume by Yukinojo Henge.mp4

Thumbnail14 Yukinojo Henge - Sagi Musume by Yukinojo Henge.mp4

Thumbnail15 Kabuki - Japanese play - Kimigayo Syouchikubai by Misora Hibari PART 1.mp4

Thumbnail16 Kabuki - Japanese play - Kimigayo Syouchikubai by Misora Hibari PART 2.mp4

ThumbnailTrack No 01.mp4

ThumbnailTrack No 02.mp4

ThumbnailTrack No 03.mp4

ThumbnailTrack No 04.mp4

ThumbnailTrack No 05.mp4

ThumbnailTrack No 06.mp4

ThumbnailTrack No 07.mp4

ThumbnailTrack No 08.mp4

ThumbnailTrack No 09.mp4

ThumbnailTrack No 10.mp4

ThumbnailTrack No 11.mp4

ThumbnailTrack No 12 - Ozatsuma.mp4

ThumbnailTrack No 13 - Lion Dance from Echigo Country.mp4

ThumbnailTrack No 14 - Noble Pine.mp4