Ανάπτυξη περιβάλλοντος εργαστηριακών ασκήσεων για τη διδασκαλία ζητημάτων επεξεργασίας σήματος στη μουσική παραγωγή.

Φιλιππίδης, Σπυρίδων (2007-10-17)

Διπλωματική εργασία