Μουσικολογικές προσεγγίσεις του εορτασμού του Προφήτη Ηλία: μεταγραφή και ανάλυση επιλεγμένων τροπαρίων και παλαιογραφική συγκριτική μελέτη του Δοξαστικού "Προφήτα κύρυξ Χριστού".

Μαθιουδάκη, Ηλιάνα (2012-10-29)

Διπλωματική εργασία

Files in this item
Thumbnail1321-01. Δεύτε των ορθοδόξων το σύστημα..mp3

Thumbnail1321-02. Ηλίας ο ζηλωτής..mp3

Thumbnail1321-03. Δαυϊτικώς σήμερον πιστοί..mp3

Thumbnail1321-04. Πνευματικοίς άσμασι τους Προφήτας..mp3

Thumbnail1321-05. Φωστήρες ανέτειλαν τη οικουμένη..mp3

Thumbnail1321-07. Εν πυρίνω άρματι επιδίφριος αρθείς..mp3

Thumbnail1321-06. Το εξάραν άρματα σε πυρφόρον..mp3

Thumbnail1321-08. Προφήτα κήρυξ Χριστου..mp3

Thumbnail1321-09. Ο ένσαρκος άγγελος..mp3

Thumbnail1321-10. Των Προφητών τους ακραίμονας..mp3