Μουσική εικονογραφία αρχαιότητας: μουσικά θέματα σε καταλόγους εκθέσεων και μουσείων των ΗΠΑ.

Βρεκούλου, Μαρία-Άννα (2006-05-16)

Διπλωματική εργασία