Δημοτικά τραγούδια και χοροί της Καλλιπεύκης Λάρισας εκτελούμενα από βιολί.

Οικονόμου, Χρυσούλα (2000-06-15)

Διπλωματική εργασία

Files in this item


Thumbnail568A_01.mp3

Thumbnail568A_02.mp3

Thumbnail568A_03.mp3

Thumbnail568A_04.mp3

Thumbnail568A_05.mp3

Thumbnail568A_06.mp3

Thumbnail568A_07.mp3

Thumbnail568A_08.mp3

Thumbnail568A_09.mp3

Thumbnail568A_10.mp3

Thumbnail568A_11.mp3

Thumbnail568A_12.mp3

Thumbnail568B_01.mp3

Thumbnail568B_02.mp3

Thumbnail568B_03.mp3

Thumbnail568B_04.mp3

Thumbnail568B_05.mp3

Thumbnail568B_06.mp3

Thumbnail568B_07.mp3

Thumbnail568B_08.mp3

Thumbnail568B_09.mp3

Thumbnail568B_10.mp3

Thumbnail568B_11.mp3

Thumbnail568B_12.mp3