Η Αγία Κασσιανή κυριότερη εκπρόσωπος της γυναικείας υμνογραφίας και μελοποίησης στο Βυζάντιο: μεταγραμματισμοί, μεταγραφές και μουσικολογικές αναλύσεις των τροπαρίων "Αυγούστου μοναρχήσαντος" και "Κύριε η εν πολλαίς αμαρτίας περιπεσούσα γυνή".

Παφίτου, Ανδρούλα (2008-10-09)

Διπλωματική εργασία

Files in this itemThumbnail1182-01.Αυγούστου μοναρχήσαντος.mp3

Thumbnail1182-02.Κύριε η εν πολλαίς αμαρτίαις περιπεσούσα γυνή.mp3

Thumbnail1182-03.Κύριε η εν πολλαίς αμαρτίαις περιπεσούσα γυνή, ήχος πλ.δ'.mp3