Άγιος Ιωάννης ο Νεομάρτυρας ο εκ Μονεμβασιάς. Μελοποίηση της Ασματικής Ακολουθίας του: αναλύσεις και μεταγραφές επιλεγμένων τροπαρίων.

Χρόνης, Παναγιώτης (2012-05-08)

Διπλωματική εργασία

Διπλωματική εργασία

Files in this itemThumbnail1368-01.Νέος ων το σώμα.mp3

Thumbnail1368-02.Τις μη μακαρίσει σου.mp3

Thumbnail1368-03.Τω θείω πόθω.mp3

Thumbnail1368-04.Μάρτυς του Χριστού.mp3

Thumbnail1368-05.Των ευσεβών.mp3

Thumbnail1368-06.Ιωάννην τον θείον.mp3

Thumbnail1368-07.Θείον φρόνημα.mp3

Thumbnail1368-08.Τις μη ευφημήσει σε.mp3

Thumbnail1368-09.Νεκρώσας.mp3

Thumbnail1368-10.Επεφάνη σήμερον.mp3

Thumbnail1368-11.Το όπλον του τμίου σου.mp3

Thumbnail1368-12.Τους ετησίως.mp3

Thumbnail1368-13.Τις μη εκπλάγει.mp3