Τεχνικές και ηχοχρώματα των χάλκινων πνευστών: η αξιοποίησή τους σε έργα από τον ύστερο 19ο αιώνα μέχρι σήμερα.

Κυριαζής, Ηλίας (2002-09-27)

Διπλωματική εργασία

Files in this item


Thumbnail741-01.Rhapsody in Blue.mp3

Thumbnail741-02.Ebony Concerto,6.mp3

Thumbnail741-03.Ebony Concerto,26.mp3

Thumbnail741-04.Louisiana Story-Chorale.mp3

Thumbnail741-05.Louisiana Story-Passacaglia.mp3

Thumbnail741-06.Symphony No.3-Erste Abteilung.mp3

Thumbnail741-07.La Mer-III.Dialogue du vent et de la mer.mp3

Thumbnail741-08.El Amor Brujo.mp3

Thumbnail741-09.Images pour Orchestre-I.Gigues.mp3

Thumbnail741-10.Prelude a l' apres midi d' un faune.mp3

Thumbnail741-11.Aventures 1-6.mp3

Thumbnail741-12.Aventures 30-35.mp3

Thumbnail741-13.L' Arlesienne Suite No.1-''Carillon''.mp3

Thumbnail741-14.Don Juan.mp3

Thumbnail741-15.Symphony No.4-III.mp3

Thumbnail741-16.Manfred Symphony.mp3

Thumbnail741-17.Symphony No.1.mp3

Thumbnail741-18.La Valse, poeme choreographique.mp3

Thumbnail741-19.Symphony No.8-IV.Allegro ma non troppo.mp3

Thumbnail741-20.Sinfonia da Requiem-Dies irae.mp3

Thumbnail741-21.Four Sea Interludes-2nd movement.mp3

Thumbnail741-22.The Rite of Spring.mp3

Thumbnail741-23.Finf Orchesterstucke-II.Vergangenes-Yesteryers.mp3

Thumbnail741-24.La Mer-I.De l' aube a midi sur la mer.mp3

Thumbnail741-25.Concerto for Orchestra-IV.Intermezzo Interotto.mp3

Thumbnail741-26.An American in Paris.mp3

Thumbnail741-27.Glissandi και rips.mp3

Thumbnail741-28.Symphonie No.3 ''Liturgique''-Dona nobis pacem.mp3

Thumbnail741-29.The Rite of Spring.mp3

Thumbnail741-30.Lieutenant Kije-No.1 Kije's Birth.mp3

Thumbnail741-31.Threni.mp3

Thumbnail741-32.Bolero.mp3

Thumbnail741-33.The Mira culous Mandarin.mp3

Thumbnail741-34.The Miraculous Mandarin.mp3

Thumbnail741-35.La Mer-III.Dialogue du vent et de la mer.mp3

Thumbnail741-36.Ebony Concerto.mp3

Thumbnail741-37.Symphony No.2-4th movement.mp3

Thumbnail741-38.Sequenza V, A.mp3

Thumbnail741-39.Sequenza V, B.mp3

Thumbnail741-40.Concerto for Orchestra-IV.Intermezzo Intrerotto.mp3

Thumbnail741-41.Violin Concerto No.2-3rd movement.mp3

Thumbnail741-42.Sequenza V, B.mp3

Thumbnail741-43.Sequenza V, B.mp3

Thumbnail741-44.Syphony No.1-3rd movement.mp3

Thumbnail741-45.Erwartung.mp3

Thumbnail741-46.Don Quixote-Variation IV.mp3

Thumbnail741-47.Die Meistersinger-Prelude.mp3