Σύντομη ιστορική επισκόπηση και διερεύνηση ακουστικών ιδιοτήτων του εκκλησιαστικού οργάνου.

Ζαϊμης, Γεώργιος (2009-03-09)

Διπλωματική εργασία

Αρχεία σε αυτό το τεκμήριο


Thumbnail1055-01..mp3

Thumbnail1055-02..mp3

Thumbnail1055-03..mp3

Thumbnail1055-04..mp3

Thumbnail1055-05..mp3

Thumbnail1055-06..mp3

Thumbnail1055-07..mp3

Thumbnail1055-08..mp3

Thumbnail1055-09..mp3

Thumbnail1055-10..mp3

Thumbnail1055-11..mp3

Thumbnail1055-12..mp3

Thumbnail1055-13..mp3

Thumbnail1055-14..mp3

Thumbnail1055-15..mp3

Thumbnail1055-16..mp3

Thumbnail1055-17..mp3

Thumbnail1055-18..mp3

Thumbnail1055-19..mp3

Thumbnail1055-20..mp3

Thumbnail1055-21..mp3

Thumbnail1055-22..mp3

Thumbnail1055-23..mp3

Thumbnail1055-24..mp3

Thumbnail1055-25..mp3

Thumbnail1055-26..mp3

Thumbnail1055-27..mp3

Thumbnail1055-28..mp3

Thumbnail1055-29..mp3

Thumbnail1055-30..mp3

Thumbnail1055-31..mp3

Thumbnail1055-32..mp3

Thumbnail1055-33..mp3

Thumbnail1055-34..mp3

Thumbnail1055-35..mp3

Thumbnail1055-36..mp3

Thumbnail1055-37..mp3

Thumbnail1055-38..mp3

Thumbnail1055-39..mp3

Thumbnail1055-40..mp3

Thumbnail1055-41..mp3

Thumbnail1055-42..mp3

Thumbnail1055-43..mp3

Thumbnail1055-44..mp3

Thumbnail1055-45..mp3

Thumbnail1055-46..mp3

Thumbnail1055-47..mp3

Thumbnail1055-48..mp3

Thumbnail1055-49..mp3

Thumbnail1055-50..mp3

Thumbnail1055-51..mp3

Thumbnail1055-52..mp3

Thumbnail1055-53..mp3

Thumbnail1055-54..mp3

Thumbnail1055-55..mp3

Thumbnail1055-56..mp3

Thumbnail1055-57..mp3

Thumbnail1055-58..mp3

Thumbnail1055-59..mp3

Thumbnail1055-60..mp3

Thumbnail1055-61..mp3

Thumbnail1055-62..mp3

Thumbnail1055-63..mp3