Σύνθεση ήχου μέσω φυσικής προτυποποίησης: υλοποίηση κρουστού υβριδικού συνθετητή στη MAX/MSP.

Σάλτα, Μαρία-Ελένη (2010-03-08)

Διπλωματική εργασία

Files in this item


Thumbnail1021-1.Bicycle Built for Two - Max Mathews.mp3

Thumbnail1021-2.Silicon Valley Breakdown - David Jaffe.mp3

Thumbnail1021-3.Παράδειγμα συνθεσης με κυματοδηγούς - κλαρινέτο..mp3

Thumbnail1021-4.PhISEM - Ήχοι μαράκας,σέκερε,καμπάσα..mp3

Thumbnail1021-5.PhISEM - Ήχοι ντεφιού και κουδουνιών..mp3

Thumbnail1021-6.PhISEM - Ήχοι καλαμιών ανέμου..mp3

Thumbnail1021-7.PhISEM - Ήχος κερμάτων σε κούπα..mp3

Thumbnail1021-8.Wadi Musa - Juan Reyes..mp3

Thumbnail1021-9.Lobster Quadrille - Dan Trueman.mov

Thumbnail1021-10.Revelations(a) - Juraj Kojs.mp3

Thumbnail1021-11.Revelations(b) - Juraj Kojs.mp3

Thumbnail1021-12.Revelations(c) - Juraj Kojs.mp3

Thumbnail1021-13.That Which is Bodiless is Reflected in Bodies - Matthew B.mp3

Thumbnail1021-14. Resorption - Coupure - Hans Tutschku.mp3