Η μορφή του Αγίου Λαζάρου του τετραημέρου μέσα από μια μουσικολογική προσέγγιση επιλεγμένων βυζαντινών τροπαρίων.

Παρασκευά, Σαλώμη (2009-11-25)

Διπλωματική εργασία

Αρχεία σε αυτό το τεκμήριοThumbnail01 Την ψυχοφελή.mp3

Thumbnail02 Κύριε Λαζάρου θέλων.mp3

Thumbnail03 Κύριε επι τον τάφον.mp3

Thumbnail04 Κύριε η φωνή σου εκατέλησε.mp3

Thumbnail05 Κύριε πιστώσαι θέλων.mp3

Thumbnail06 Επιστάς τω μνημάτι Λαζάρου.mp3

Thumbnail07 Την ψυχοφελή πληρώσαντες τεσσαρακοστήν βοήσωμεν.mp3

Thumbnail08 Εσπερινός Τρίτης.mp3

Thumbnail09 Εσπερινός Πέμπτης.mp3

Thumbnail10 Εσπερινός Παρασκευής.mp3

Thumbnail11 Θεία Λειτουργία Σαββάτου.mp3

Thumbnail12 Εσπερινός Σαββάτου.mp3