Ο εορτασμός του Αγίου Αποστόλου Ανδρέα: δομή των ακολουθιών, μεταγραφές, μεταγραμματισμοί και μουσικολογικές αναλύσεις επιλεγμένων τροπαρίων..

Ρούσου, Χριστιάνα (2008-10-09)

Διπλωματική εργασία

Files in this itemThumbnail1183-01Β. Την των ιχθυων αγραν..mp3

Thumbnail1183-02Β. Ησαια χόρευε..mp3

Thumbnail1183-03Β. Τον συναίμονα Πέτρου..mp3

Thumbnail1183-04Β. Ιωσήφ ειπέ ήμιν..mp3

Thumbnail1183-05Β. Ως των Αποστόλων Πρωτόκλητος..mp3

Thumbnail1183-06Β. Υπόδεξαι Βηθλεέμ..mp3

Thumbnail1183-07Β. Τον κήρυκα της πίστεως..mp3