Η βυζαντινή μουσική σε έξι (6) από τα σημαντικότερα μοναστήρια της Στερεάς Ελλάδας.

Καρτέρης, Νικόλαος (2007-10-10)

Διπλωματική εργασία

Files in this item


Thumbnail981-01. Ι.Μ. Αγάθωνος..mp3

Thumbnail981-02. Ι.Μ. Αντίνιτσας..mp3

Thumbnail981-03. Ι.Μ. Δαμάστας..mp3

Thumbnail981-04. Ι.Μ. Πελαγίας..mp3

Thumbnail981-05. Ι.Μ. Προυσιώτισσας..mp3

Thumbnail981-06. Ι.Μ. Αγάθωνος..mp3

Thumbnail981-07. Ι.Μ. Αντίνιτσας..mp3

Thumbnail981-08. Ι.Μ. Δαμάστας..mp3

Thumbnail981-09.Ι.Μ. Πελαγίας..mp3

Thumbnail981-10. Ι.Μ. Προυσιώτισσας..mp3

Thumbnail981-11. Ι.Μ. Οσ. Λουκά..mp3

Thumbnail981-12. Ι.Μ. Οσ. Λουκά..mp3

Thumbnail981-13. Ι.Μ. Αγάθωνος..mp3

Thumbnail981-14. Ι.Μ. Οσ. Λουκά..mp3

Thumbnail981-15. Ι.Μ. Αντίνιτσας..mp3

Thumbnail981-16. Ι.Μ. Δαμάστας..mp3

Thumbnail981-17.Ι.Μ. Πελαγίας..mp3

Thumbnail981-18. Ι.Μ. Προυσιώτισσας..mp3