Αλγοριθμικές διαδικασίες στη μουσική: κυψελοειδή αυτόματα και μουσική.

Εμμανουήλ, Γεώργιος (2003-03-13)

Διπλωματική εργασία

Διπλωματική εργασία

Files in this item


Thumbnail723-INTERP1.mp3

Thumbnail723-INTERP2.mp3

Thumbnail723-INTERP3.mp3

Thumbnail723-JUP1.mp3

Thumbnail723-JUP2.mp3

Thumbnail723-JUP4.mp3

Thumbnail723-JUP5.mp3

Thumbnail723-JUP6.mp3

Thumbnail723-JUP7.mp3

Thumbnail723-JUPITER.mp3

Thumbnail723-MARS500.mp3

Thumbnail723-MARS.mp3

Thumbnail723-MERCREV.mp3

Thumbnail723-MERCURY.mp3

Thumbnail723-reck1.mp3

Thumbnail723-reck2.mp3

Thumbnail723-UP3.mp3

Thumbnail723-vanpoint.mp3

Thumbnail723-vanpoint.mp3

Thumbnail723-VEN2OSC.mp3

Thumbnail723-VEN32OSC.mp3

Thumbnail723-VENUS.mp3

Thumbnail723-VENUS.mp3

Thumbnail723-VENUSK1.mp3

Thumbnail723-VENUSK3.mp3