"Ο τελευταίος πειρασμός": σύνθεση ορατόριου για συμφωνική ορχήστρα, χορωδία και τρεις σολίστες, βασισμένο στο ομώνυμο έργο του Νίκου Καζαντζάκη.

Καρυζώνης, Αλκιβιάδης (2013-10-01)

Διπλωματική εργασία