Ηχογράφηση και καταγραφή δημοτικών τραγουδιών στην περιοχή του Πηλίου.

Μηνάκη, Αικατερίνη (2013-09-01)

Διπλωματική εργασία

Files in this item


ThumbnailAEM_1225_01 Take01_Brosta travaei o augerinos.mp3

ThumbnailAEM_1225_02 Take03_Barberi m'ta xyrafia sou.mp3

ThumbnailAEM_1225_03 Take04_Simera labei o ouranos.mp3

ThumbnailAEM_1225_04 Take05.mp3

ThumbnailAEM_1225_05 Take07.mp3

ThumbnailAEM_1225_06 Take08.mp3

ThumbnailAEM_1225_07 Take09.mp3

ThumbnailAEM_1225_08 Take10.mp3

ThumbnailAEM_1225_09 Take11.mp3

ThumbnailAEM_1225_10 Take12.mp3

ThumbnailAEM_1225_13 Take15.mp3

ThumbnailAEM_1225_11 Take13.mp3

ThumbnailAEM_1225_12 Take14.mp3

ThumbnailAEM_1225_14 Take16.mp3

ThumbnailAEM_1225_15 Take17.mp3

ThumbnailAEM_1225_16 Take18.mp3

ThumbnailAEM_1225_17 Take19.mp3

ThumbnailAEM_1225_18 Take20.mp3

ThumbnailAEM_1225_19 Take21.mp3

ThumbnailAEM_1225_20 Take22.mp3

ThumbnailAEM_1225_21 Take23.mp3

ThumbnailAEM_1225_22 Take24.mp3

ThumbnailAEM_1225_23 Take25.mp3

ThumbnailAEM_1225_24 Take26.mp3

ThumbnailAEM_1225_25 Take27.mp3

ThumbnailAEM_1225_26 Take28.mp3

ThumbnailAEM_1225_27 Take29.mp3

ThumbnailAEM_1225_28 Take30.mp3

ThumbnailAEM_1225_29 Take31.mp3

ThumbnailAEM_1225_30 Take32.mp3

ThumbnailAEM_1225_31 Take33.mp3

ThumbnailAEM_1225_32 Take34.mp3

ThumbnailAEM_1225_31 Take33.mp3

ThumbnailAEM_1225_32 Take34.mp3

ThumbnailAEM_1225_33 Take35.mp3

ThumbnailAEM_1225_34 Take36.mp3

ThumbnailAEM_1225_35 Take37.mp3

ThumbnailAEM_1225_36 Take38.mp3

ThumbnailAEM_1225_37 Take39.mp3

ThumbnailAEM_1225_38 Take40.mp3

ThumbnailAEM_1225_39 Take41.mp3

ThumbnailAEM_1225_40 Take42.mp3

ThumbnailAEM_1225_41 Take43.mp3