Το ψαλτήριον στην βυζαντινή μουσική παράδοση: μεταγραφές και μουσικολογικές αναλύσεις από το "Ψαλτήριον Τερπνόν" της Ι. Μ. Σίμωνος Πέτρας Αγ. Όρους.

Ηλιάδου, Θεοδώρα (2013-10-23)

Διπλωματική εργασία

Files in this itemThumbnailAEM_1351_Ψαλμός 1.mp3

ThumbnailAEM_1351_Ψαλμός 28.mp3

ThumbnailAEM_1351_Ψαλμός 148.mp3