Μουσική και τραγούδια της Μικράς Ασίας και της πόλης.

Κωνσταντίνου, Βασιλική (2008-09-17)

Διπλωματική εργασία

Files in this item


Thumbnail1196-01. Συνομιλία..mp3

Thumbnail1196-02. Μοναχογιος ο Κωσταντής..mp3

Thumbnail1196-03. Τζιβαέρι..mp3

Thumbnail1196-04. Τρεχαντηράκι..mp3

Thumbnail1196-05. Κυρ- Κωστάκη..mp3

Thumbnail1196-06. Τι σε μέλλει εσένανε..mp3

Thumbnail1196-07. Έχει γεια Παναγιά..mp3

Thumbnail1196-08. Αρμενάκι..mp3

Thumbnail1196-09. Το λουλουδάκι του μπαξέ..mp3

Thumbnail1196-10. Δώδεκα ευζωνάκια..mp3

Thumbnail1196-11. Μια Σμυρνιά..mp3

Thumbnail1196-12. Αλατσατιανή..mp3

Thumbnail1196-13. Στο ' πα και στο ξαναλέω..mp3

Thumbnail1196-14. Δεν ειν' αυγή..mp3

Thumbnail1196-15. Καλέ συ Παναγιά μου..mp3

Thumbnail1196-16. Από ξένο τόπο..mp3

Thumbnail1196-17. Τρία καράβια φεύγουνε..mp3

Thumbnail1196-18. Μάτια σαν και τα δικά σου..mp3

Thumbnail1196-19. Το καραβάκι..mp3

Thumbnail1196-20. Αυτά τα μάτια τα γλυκά..mp3

Thumbnail1196-21. Σ' αγαπώ γιατί εισ' ωραία..mp3

Thumbnail1196-22. Γιωργίτσα..mp3

Thumbnail1196-23. Doctor..mp3

Thumbnail1196-24. Σαν τα μάρμαρα της Πόλης..mp3

Thumbnail1196-25. Αραμπάς περνά..mp3

Thumbnail1196-26. Βυζαντινά κάλαντα..mp3

ThumbnailDVD_VOLUME_Title_01_01.mp4