Ο εορτασμός της Αγίας Βαρβάρας: Δομή των ακολουθιών, μεταγραφές-μουσικολογικές αναλύσεις επιλεγμένων τροπαρίων και παλαιογραφική μελέτη του δοξαστικού πατρίδα γένος ύπαρξιν.

Ψύρρα, Άρτεμη (2008-10-10)

Διπλωματική εργασία

Files in this itemThumbnailAEM_1165_ADVD.mp4

ThumbnailAEM_1165_BDVD.mp4