Δημοτικά πολυφωνικά τραγούδια απ' την Πολύτσανη Bορείου Hπείρου.

Τέντα, Γεωργία (1995-12-20)

Διπλωματική εργασία