Προγράμματα διδασκαλίας της μουσικής σε σχολεία γενικής εκπαίδευσης (1829-1931).

Δήμου, Γαρυφαλλιά (1991-06-24)

Διπλωματική εργασία