Συναυλίες της Κρατικής Ορχήστρας Θεσσαλονίκης από την ίδρυσή της μέχρι το 1992.

Καλαντζής, Απόστολος (2003-10-20)

Διπλωματική εργασία