Σχόλια για τη μουσική του χώρου και την οπτική μουσική και ανάλυση του έργου "ad Astra" για ορχήστρα και φώς.

Παπαπέτρου, Ανδρέας (2009-06-26)

Διπλωματική εργασία