Βιογραφία και θεματικός κατάλογος έργων Μαργαρίτη Καστέλλη.

Αναστασίου, Χρηστίνα (2002-06-25)

Διπλωματική εργασία