Στερεοφωνικές τεχνικές ηχογράφησης μεγάλων μουσικοθεατρικών γεγονότων.

Αβραμίδου, Στυλιανή (2003-07-03)

Διπλωματική εργασία