Ιστορική αναδρομή της μορφής σονάτας από τη γένεσή της έως και τον 19ο αιώνα, μέσω της ανάλυσης αντιπροσωπευτικών αποσπασμάτων.

Ζλάτκου, Βασιλική (2009-05-21)

Διπλωματική εργασία

Αρχεία σε αυτό το τεκμήριο