Αφαιρετική σύνθεση ήχου: δημιουργία αφαιρετικού συνθεσάιζερ στη max/msp, με χρήση της φωνής ως ελεγκτή για την τροποποίηση της ηχητικής πηγής.

Μαλαμίδης, Άγγελος (2013-03-11)

Διπλωματική εργασία