Δημοτικά τραγούδια της Ρόδου.

Μακέστα, Σταματία (2007-09-26)

Διπλωματική εργασία

Files in this item


Thumbnail1007A_01.Τραγουδιστός.mp3

Thumbnail1007Α_02.Αρχαγγελίτικος.mp3

Thumbnail1007Α_03.Πεύκος Αρχαγγέλου.mp3

Thumbnail1007Α_04.Απολλακιάτικος.mp3

Thumbnail1007Α_05.Πετρονιάτικος.mp3

Thumbnail1007Α_06.Σκοπός στολίσματος του γαμπρού.mp3

Thumbnail1007Α_07.Σκοπός της βλάχας.mp3

Thumbnail1007Α_08.Σκοπός του παπά.mp3

Thumbnail1007Α_09.Σκοπός του Διακοηλία.mp3

Thumbnail1007Α_10.Παναγιά Σκιαδενή.mp3

Thumbnail1007Α_11.Κώτικος.mp3

Thumbnail1007Α_12.Λεβησιανός.mp3

Thumbnail1007Α_13.Σκοπός της Κασσιώτισας.mp3

Thumbnail1007Α_14.Βοσκίστικος Κάσου.mp3

Thumbnail1007Α_15.Έρημος Αρχαγγέλου.mp3

Thumbnail1007Α_16.Κλείστα Ερήμου Αρχαγγέλου.mp3

Thumbnail1007Β_01.Σκοπός της νύχτας.mp3

Thumbnail1007Β_02.Σκοπός Δυό μου μάτια.mp3

Thumbnail1007Β_03.Τα βάσανα.mp3

Thumbnail1007Β_04.Έρημος Μονολίθου.mp3

Thumbnail1007Β_05.Παραπονετικός Αρχαγγέλου.mp3

Thumbnail1007Β_06.Μοιρολόι Ελεούσας.mp3

Thumbnail1007Β_07.Μοιρολόι Μονολίθου.mp3

Thumbnail1007Β_08.Μοιρολόι Αρχαγγέλου.mp3

Thumbnail1007Β_09.Καλαδερφίστικος.mp3

Thumbnail1007Β_10.Ο Κωνσταντίνος ο μικρός.mp3

Thumbnail1007Β_11.Ο βοσκός κι ο Βασιλιάς.mp3

Thumbnail1007Β_12.Του παπά μας τ'αλογάκι.mp3

Thumbnail1007Β_13.Σκοπός των κατσικιών.mp3

ThumbnailDVD_1007.mp4