Τα απολυτίκια των μεγάλων εορτών.

Grada, Adrian (2013-07-19)

Διπλωματική εργασία

Files in this item


Thumbnail515_01.Απολυτίκιον Γενεσίου της Θεοτόκου,Ήχος δ΄,.MP3

Thumbnail515_02.Απολυτίκιον Υψώσεως του Σταυρού,Ήχος α'.MP3

Thumbnail515_03.Απολυτίκιον Αγ. Δημητρίου, Ήχος γ΄.MP3

Thumbnail515_04.Απολυτίκιον Εισοδίων της Θεοτόκου, Ήχος δ΄.MP3

Thumbnail515_05.Απολυτίκιον Αγ. Νικολάουυ, Ήχος δ΄.MP3

Thumbnail515_06.Απολυτίκιον των Χριστουγέννων, Ήχος δ΄.MP3

Thumbnail515_07.Απολυτίκιον των Θεοφανείων, Ηχος α΄.MP3

Thumbnail515_08.Απολυτίκιον Αγ. Ιωάννου Βαπτιστού, Ήχος β΄.MP3

Thumbnail515_09.Απολυτίκιον της Υπαπαντής, Ήχος α΄.MP3

Thumbnail515_10.Απολυτίκιον του Ευαγγελισμού, Ήχος δ΄.MP3

Thumbnail515_11.Απολυτίκιον Αγ. Γεωργίου, Ήχος δ΄.MP3

Thumbnail515_12.Απολυτίκιον της Μεταμορφώσεως, Ήχος πλ. γ΄.MP3

Thumbnail515_13.Απολυτίκιον της Κοιμήσεως της Θεοτόκου, Ηχος α΄.MP3

Thumbnail515_14.Απολυτίκιον Αναστάσεως, Ηχος πλ. α΄,.MP3

Thumbnail515_15.Απολυτίκιον Αναλήψεως,, Ηχος δ΄.MP3

Thumbnail515_16.Απολυτίκιον της Πεντηκοστής, Ηχος πλ. δ΄.MP3

Thumbnail515_17.Απολυτίκιον Αγ. Αναργύρων, Ηχος πλ. δ΄.MP3