Ηχογράφηση και μεταγραφές δημοτικής μουσικής από την περιοχή της Δυτικής Θράκης.

Ασλανίδου, Ηράκλεια (1999-09-16)

Διπλωματική εργασία

Files in this item


Thumbnail461_01.Unknown Artist.mp3

Thumbnail461_02.Unknown Artist.mp3

Thumbnail461_03.Unknown Artist.mp3

Thumbnail461_04.Unknown Artist.mp3

Thumbnail461_05.Unknown Artist.mp3

Thumbnail461_06.Unknown Artist.mp3

Thumbnail461_07.Unknown Artist.mp3

Thumbnail461_08.Unknown Artist.mp3

Thumbnail461_09.Unknown Artist.mp3

Thumbnail461_10.Unknown Artist.mp3

Thumbnail461_11.Unknown Artist.mp3

Thumbnail461_12.Unknown Artist.mp3

Thumbnail461_13.Unknown Artist.mp3