Δημοτικά τραγούδια από τα Αμπελάκια Λάρισας και το Γαρδίκι Τρικάλων.

Κοσμάνου, Βασιλική (1999-06-09)

Διπλωματική εργασία

Files in this item


Thumbnail523_01.Συζήτηση_Α.mp3

Thumbnail523_02.Μην πατάτε, μη βροντάτε.mp3

Thumbnail523_03.Επάνω κόσμος.mp3

Thumbnail523_04.Συζήτηση_Β.mp3

Thumbnail523_05.Κόρη με τα ξανθά μαλλιά.mp3

Thumbnail523_06.Συζήτηση_Γ.mp3

Thumbnail523_07.Βρύση μου μαλαματένια.mp3

Thumbnail523_08.Ακόμα σήμερα.mp3

Thumbnail523_09.Συζήτηση_Δ.mp3

Thumbnail523_10.Μια Παρασκευή μικρούλα μου.mp3

Thumbnail523_11.Συζήτηση_Ε.mp3

Thumbnail523_12.Τρέχουν τα νηρά.mp3

Thumbnail523_13.Συζήτηση_Ζ.mp3

Thumbnail523_13.Συζήτηση_Ζ.mp3

Thumbnail523_14.Συζήτηση_Η.mp3

Thumbnail523_15.Μια πέρδικα πηνεύτηκε.mp3

Thumbnail523_16.Συζήτηση_Ι.mp3

Thumbnail523_17.Μηλίτσα που 'σαι στο γκρεμό.mp3

Thumbnail523_18.Συζήτηση_Κ.mp3

Thumbnail523_19.Στον Άδη θα κατέβω.mp3

Thumbnail523_20.Του Κίτσου η μάνα κάθονταν.mp3

Thumbnail523_21.Συζήτηση_Λ.mp3

Thumbnail523_22.Συζήτηση_Μ.mp3

Thumbnail523_23.Αρχιμηνιά και αρχιχρονιά.mp3

Thumbnail523_24.Συζήτηση_Ν.mp3

Thumbnail523_25.Θεοφανείων σήμερον.mp3