Ψηφιακή δειγματοληψία ήχου κρητικής λύρας.

Συντιχάκη, Αριστέα (1991-02-05)

Διπλωματική εργασία