Δημοτικά τραγούδια της Σαμαρίνας.

Αγορογιάννη, Βασιλική (1999-04-20)

Διπλωματική εργασία

Files in this item


Thumbnail379B_01.Άσπρη είσαι κι άσπρη φαίνεσαι.mp3

Thumbnail379B_02.Εκκλησιά μαλαματένια.mp3

Thumbnail379B_03.Ν' εβγάτε αγόρια στο χορό.mp3

Thumbnail379B_04.Έβγα μάνα και πεθερά.mp3

Thumbnail379B_05.Τούτα τα ΄μορφα τραπέζια.mp3

Thumbnail379B_06.Παλικάρια μου Σαρμανιώτικα.mp3

Thumbnail379B_07.Κάτω στου βοριά τα μέρη.mp3

Thumbnail379B_08.Σαμήλ Αγάς.mp3

Thumbnail379Β_09.Αμπέλι μου πλατύφυλλο.mp3

Thumbnail379Β_10.Άλφα-Βήτα.mp3

Thumbnail379Β_11.Βλαχούλα.mp3

Thumbnail379Β_12.Ποιός είδε ήλιο από βραδύς.mp3

Thumbnail379Β_13.Τριανταφυλλάκι κόκκινο.mp3

Thumbnail379Β_14.Το τραγούδι της Μαρίας Βιργολίας.mp3

Thumbnail379Β_15.Στο συριώτικο τον κάμπο.mp3

Thumbnail379Β_16.Κοράσιον ετραγούδησε.mp3

Thumbnail379Β_17.Θανασούλα.mp3

Thumbnail379Α_01.Πανάθεμα τη μάνα σου.mp3

Thumbnail379Β_18.Μια κόρη που υφαίνει στον αργαλειό.mp3

Thumbnail379Α_02.Κορίτσια από τη Βενετία.mp3

Thumbnail379Α_03.Στης Πάτρας τον ανήφορο.mp3

Thumbnail379Α_04.Οι κάμποι μας πρασίνισαν.mp3

Thumbnail379Α_05.Τώρα το βράδυ βραδάκι.mp3

Thumbnail379Α_06.Τι σου κάνω κι αν διαβαίνω.mp3

Thumbnail379Α_07.Κάτω στης Τζιόρτζιας τα τσιαρσιά.mp3

Thumbnail379Α_08.Εφτά καρδιές να 'χει ο άνθρωπος.mp3

Thumbnail379Α_09.Λεβέντης είσαι ματια μου.mp3

Thumbnail379Α_10.Τρία κορίτσια μάλωναν για ένα παλικάρι.mp3

Thumbnail379Α_11.Στου 'πα περδικούλα μου.mp3

Thumbnail379Α_12.Δε σου του 'πα μωριά Ρίνα.mp3

Thumbnail379Α_13.Άνθισαν τα δέντρα όλα.mp3

Thumbnail379Α_14.Μπερδεύτηκε μια λεμονιά.mp3

Thumbnail379Α_15.Όλα τα δέντρα την αυγή.mp3

Thumbnail379Α_16.Το Φεγγαράκι.mp3