Αντιλήψεις διδασκόντων επαγγελματιών μουσικών του Βιμπραφώνου για τον αυτοσχεδιασμό στη τζαζ.

Αγγελάκης, Δημήτριος (2011-06-27)

Διπλωματική εργασία