Η μουσική των αναστενάρηδων.

Πατίκα, Ευγενία (2014-07-03)

Διπλωματική εργασία

Αρχεία σε αυτό το τεκμήριο


Thumbnail658_01. Κάτω στον Άι-Θόδωρο-τραγούδι-12΄00΄΄.mp3

Thumbnail658_02. Ο Κωνσταντίνος ο μικρός-τραγούδι-22΄26΄΄.mp3

Thumbnail658_03. Ο Κωνσταντίνος ο μικρός-οργανικό-05΄16΄΄.mp3

Thumbnail658_04. Σκοπός του δρόμου-οργανικό-λύρα-03΄23΄΄.mp3

Thumbnail658_05. Σκοπός του δρόμου-οργανικό-γκάιντα-02΄33΄΄.mp3

Thumbnail658_06. Συρτός του πανηγυριού-οργανικό-λύρα-03΄03΄΄.mp3

Thumbnail658_07. Συρτός του πανηγυριού-οργανικό-γκάιντα-00΄44΄΄.mp3

Thumbnail658_08. Της απόλυσης-οργανικό-03΄36΄΄.mp3

Thumbnail658_09. Πα σε πράσινο λιβάδι-τραγούδι-09΄08΄΄.mp3

Thumbnail658_10. Πότε να 'ρθει μια άνοιξη-τραγούδι-03΄49΄΄.mp3

Thumbnail658_01. Κάτω στον Άι-Θόδωρο-τραγούδι-12΄00΄΄.mp4

Thumbnail658_02. Ο Κωνσταντίνος ο μικρός-τραγούδι-22΄25΄΄.mp4

Thumbnail658_03. Ο Κωνσταντίνος ο μικρός-οργανικό-05΄16΄΄.mp4

Thumbnail658_04. Σκοπός του δρόμου-οργανικό-γκάιντα-02΄33΄΄.mp4

Thumbnail658_05. Συρτός του πανηγυριού-οργανικό-γκάιντα-00΄44΄΄.mp4

Thumbnail658_01. Σκοπός του δρόμου-Αγία Ελένη Σερρών.mp4

Thumbnail658_02. Περιμένοντας τους μουσικούς-Αγία Ελένη Σερρών.mp4

Thumbnail658_03. Παράδοση των εικόνων-Αγία Ελένη Σερρών.mp4

Thumbnail658_04. ''Παππούδες''-Λαγκαδάς.mp4

Thumbnail658_05. Προετοιμασία της φωτιάς-Λαγκαδας.mp4

Thumbnail658_06. Κάτω στον Άι-Θόδωρο-Λαγκαδάς.mp4

Thumbnail658_07. Θεραπεία-Λαγκαδάς.mp4

Thumbnail658_08. Πυροβασία και Συρτός-Λαγκαδάς.mp4

Thumbnail658_09. Πλύσιμο ποδιών μετά την πυροβασία-Λαγκαδάς.mp4

Thumbnail658_10. Ποιά θάλασσα ποιός ποταμός-Λαγκαδάς.mp4

Thumbnail658_11. Προετοιμασία τραπεζιού-Λαγκαδάς.mp4

Thumbnail658_12. Πα σε πράσινο λιβάδι-Λαγκαδάς.mp4