Η ακουστική των αρχαίων ελληνικών και ρωμαϊκών θεάτρων.

Βασιλειάδου, Μελίνα (2008-03-05)

Διπλωματική εργασία