Μεταβυζαντινά θεωρητικά εκκλησιαστικής μουσικής: Ακάκιος Χαλκεόπουλος, Κύριλλος Μαρμαρινός, Απόστολος Κώνστας Χίος, Βασίλειος Στεφανίδης.

Δασκαλάκη, Χρυσή (1995-11-21)

Διπλωματική εργασία