Η τέχνη Foley: ηχητική επένδυση της ταινίας.

Παρασκευάς, Βαγγέλης (2011-06-17)

Διπλωματική εργασία

Files in this item


Thumbnail1074_Geri's Game 5.1 Surround.mp4

Thumbnail1074_Geri's Game Stereo Mixdown.mp4

ThumbnailGeri's Game imovie.mp4