Η τέχνη Foley: ηχητική επένδυση της ταινίας.

Παρασκευάς, Βαγγέλης (2011-06-17)

Διπλωματική εργασία