Η χορωδιακή κίνηση στην Λάρισα από τις αρχές του αιώνα έως το 1991.

Πουλούλη, Αντωνία (1995-03-14)

Διπλωματική εργασία