Κασσιανή η Μελωδός και η μελοποίηση του δοξαστικού της Μ. Τρίτης από τον Πέτρο Πελοποννήσιο.

Λουκίδου, Μαρία-Δέσποινα (1999-06-10)

Διπλωματική εργασία

Αρχεία σε αυτό το τεκμήριο