Ιστορικά ενημερωμένη ερμηνεία: ιστορικό, φιλοσοφία και κριτική. Επιμέρους στοιχεία εκτελεστικής πρακτικής στην οργανική μουσική της εποχής μπαρόκ.

Ψαθάς, Δημήτριος (2012-06-14)

Διπλωματική εργασία

Διπλωματική εργασία