Συγκριτική μελέτη του μουσικοπαιδαγωγικού προγράμματος "Μουσική αγωγή" της Παυλίνας Λιάτσου και των μουσικοπαιδαγωγικών μεθόδων του 20ού αιώνα με επίκεντρο το στοιχείο της δημιουργικότητας.

Καραγκούνη, Μαγδαληνή (2005-09-05)

Διπλωματική εργασία