Συλλογές ελληνικών σχολικών τραγουδιών: γενική επισκόπηση, μουσική και κείμενα ως μέσα αγωγής για μουσικούς και εξωμουσικούς στόχους.

Ανδρεαδέλλη, Ελένη (1994-06-23)

Διπλωματική εργασία