Το πιάνο στο σύγχρονο αφηγηματικό κινηματογράφο: ανάλυση της μουσικής επένδυσης των ταινιών "The Piano" / "The Pianist".

Ντουσιοπούλου, Νίκη (2010-06-08)

Διπλωματική εργασία